TIBBİ BİRİMLERİMİZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ : Çocuk Cerrahi

Sadece çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde eğitim almış ve deneyim kazanmış, çocuklara cerrahi müdahale için “yasal yetki” almış hekimlerin hizmet verdiği hekimlik dalıdır. 

Ülkemizde çocuk cerrahisi uzmanı sayısı, diğer dallardaki uzman sayısına göre daha az bulunduğundan ve genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs cerrahisi gibi dallarla benzer görev alanları olduğundan yeterince tanınamamaktadır. 

“Çocuklar erişkinlerin minyatürü değildir!” 

Çocuklarda görülen cerrahi hastalıklar erişkinlerde görülen bazı cerrahi hastalıklara isim olarak benzemekle birlikte, kendilerine özgüdür ve hastalıkların ortaya çıkış şekilleri, nedenleri, hastalık bulguları, teşhisleri, ameliyat şekilleri ve ameliyat sonrası bakımları erişkin hastalıklarından farklılıklar gösterir. Ayrıca çocuk dokuları erişkin dokularına göre çok daha hassastır. Bu yüzden çocukları erişkinlerin minyatürü olarak görmemek gerekir. 

Nasıl ki çocukların dâhili hastalıklarında iç hastalıkları uzmanı yerine çocuk hastalıkları uzmanına başvurulmaktadır, cerrahi hastalıklarında da çocuk cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır. Tüm bunların yanında; çocuklarla iletişim erişkinlerden farklıdır. Ebeveynleri olmadan sadece çocukla olan iletişim ne kadar yanlışsa; çocuğun dahil olmadığı, sadece ebeveynle olan iletişim de o kadar yanlıştır. Bu yüzden çocuk hastaların muayenesinde, neredeyse muayene kadar önemli olan, çocukla doğru iletişimi kurabilmek, aynı dili konuşabilmek ve aynı zamanda ebeveynlerin aktardığı bilgileri dikkatle dinleyip, değerlendirmeyi buna göre yapmaktır. 

Cerrahi işlemler tüm hastalar için zordur, ancak; çocuk hastalarda, işlemi ve nedenlerini açıklamak pek de mümkün olmadığından, çok daha zordur. Bu yüzden, çocuk cerrahları olarak, çocukların hastaneye yatışı, yatış süresince yapılan cerrahi işlem dahil her türlü uygulamaları ve iyileşme dönemine kadarki tüm süreçleri, ruhen ve bedenen mümkün olan en az zorlukla atlatmalarını isteriz. Özellikle uzun ve güç tedavilerin ardından çocukların hastaneye tekrar gelişi, önceden yaşanan zor günlerin izlerini taşımamalıdır. Bu yüzden çocukları, bedenen ve ruhen mümkün olduğunca rahat ettirecek düzeyde çalışabilmek çocuk cerrahlarını ayrıcalıklı kılan en büyük özelliktir. 

Çocuk cerrahisinin ilgi alanları nelerdir?

Çocuk cerrahları; 

 • Sünnet,
 • Dil bağı,
 • Göbek granülom ve polipleri,
 • Vajinal yapışıklıklar,
 • Yenidoğanlarda görülen doğumsal anomaliler,
 • Göbek akıntıları,
 • Apandisit,
 • Karın ağrısı,
 • Kusma,
 • Karın şişliği,
 • Kabızlık,
 • İdrar ve kaka kaçırma,
 • Kanlı kaka yapma ve makattan kanamalar;
 • Kasık, göbek, karın ve diyafram fıtığı,
 • Testislerin bir veya ikisinin torbada olmadığı veya şiştiği, ağrıdığı durumlar,
 • Boyunda eğrilik ve şişlikler,
 • İdrar yolları ile ilgili problemler,
 • Kız çocuklardaki yumurtalık problemleri ve travmalara kadar oldukça geniş bir yelpazede, pek çok konu ile ilgilenir.