TIBBİ BİRİMLERİMİZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ : Anestezi ve Reanimasyon

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Marash Life Hastanesi Klinik Laboratuvarı’nın bir birimi olan Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir. 

Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu birimde enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji; İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

 • Viroloji; İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HPV vb.)
 • Mikoloji; İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.
 • Parazitoloji; Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.
 • Seroloji; Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Başlıcaları Şunlardır:

 • Kültür testleri,
 • Bakteri tanımlama testleri,
 • Antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri,
 • Antibiyotik direnç araştırmaları,
 • Direkt mikroskobik incelemeler,
 • Boyalı preparat incelemeleri,
 • Dışkıda parazit yumurtası araması,
 • Antijen tarama testleri,
 • Antikor testleri (serolojik testler),
 • PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi

  Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir.

Bu testler laboratuvarımızda, uluslararası standartlarda ve otomasyon sistemi (Micro Scan AS4) kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde tanımlanmakta ve bunun yanında ortaya konulamayan direnç mekanizmaları ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir. Bu da enfeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane enfeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.