TIBBİ BİRİMLERİMİZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ : Nöroloji

Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. 

Marash Life Hospital Nöroloji Bölümü bu anlayışla yoluna devam etmektedir. Beyin damar hastalıkları, baş ağrısı, epilepsi (sara), periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, multupl skleroz ve benzeri hastalıklar, uyku bozuklukları, nöroloji bölümünün yoğun olarak ilgilendiği hastalık gruplarını oluşturur. Ayrıca nörologlar, diğer uzmanlık dallarına da sık olarak konsültasyon hizmeti vermektedir. 

Diğer uzmanlık dallarını ilgilendiren hastalıkların, sinir sistemini etkilediği durumlarda da, konusunda uzmanlaşmış nörologlar, bu katkıyı hastanemizde sağlamaktadır. Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuvar önemli katkı sağlamaktadır. Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan radyoloji bölümü, kesintisiz hizmet vermektedir. 

CT, MR, Anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları bize büyük destek vermektedir.

Birimin İlgi Alanı İçerisinde Olan Hastalıklar

 • Serebrovasküler hastalıklar
 • Akut İskemik inmeler
 • Beyin kanamaları
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Vasküler Demans,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • ALS vb Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Epilepsi,
 • Generalize Epilepsiler,
 • Multipl Skleroz,
 • Transvers myelit
 • Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb.,
 • Kas hastalıkları,
 • Sinir kas kavşağı hastalıkları,
 • Myastenia Gravis,
 • Baş ağrıları,
 • Bel ağrıları ve Boyun ağrıları,
 • Vasküler, Gerilim, Cervikojenik tipi baş ağrıları,
 • Temporal arterit,
 • Nevraljiler vb.,
 • Konfüzyonel Durumlar
 • Delirium,
 • Ensefalit vb.,
 • Baş Dönmesi,
 • EEG,
 • EMG