TIBBİ BİRİMLERİMİZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ : Radyoloji

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedirler.

Radyoloji Ünitesinde; 1.5 Tesla Kapalı MR cihazı ve Open MR cihazı ile tüm ihtiyaçlara cevap verilebilmektedir.

Marash Life Hospital’da:

 • Bilgisayarlı Tomografi,
 • Renkli Doppler Ultrasonografi,
 • 3 Boyutlu Ultrasonografi,
 • Dijital Röntgen,
 • Dijital Mamografi,
 • Kemik Yoğunluk Ölçümü,
 • Tomografi,
 • Ultrasonografi Eşliğinde Biyopsi,
 • Fetal Monitörizasyon,
 • EKG ve EEG
 • Hizmetleri kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme – MRG ( MR)
Her bölge için yeterli ve özel programlarla donanmış bu cihazla;

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
  Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri,
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi,
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama,
 • Dinamik doku ( karaciğer, meme, tümör ) MR,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri
  Hizmetleri kesintisiz olarak sağlanmaktadır.