TIBBİ BİRİMLERİMİZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ : Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir. Cerrahi kelimesi Latince’de ‘chirurgiae’ teriminden köken almakta ve ‘el işi’ anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler. Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. 

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir. Hastanemizin Genel Cerrahi Bölüm’ünde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalın bağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır. 

Bölümümüz, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile birlikte eş güdümlü olarak çalışmaktadır. 

Bölümümüzde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

 • İleri laparoskopik cerrahi uygulamaları (Kapalı ameliyatlar),
 • Safra kesesi ameliyatları,
 • Laparoskopik veya açık ameliyat,
 • Guatr (Troid) cerrahisi,
 • Karın duvarı fıtıkları, ameliyat sonrası fıtıklar ve kasık fıtıklarının tedavisi,
 • Basur (Hemoroid) anal fissür, fistül, v.b. makat ameliyatları,
 • Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs) cerrahisi,
 • Reflü cerrahisi, laparoskopik mide fıtığı cerrahisi,
 • Mide ve ince barsak cerrahisi,
 • Kalın barsak cerrahisi,
 • Karaciğer, pankreas ve dalak cerrahisi,
 • Cerrahi gerektiren karın ağrılarının tedavisi, apandisit ameliyatları,
 • Biyopsiler,
 • Endoskopi,
 • Kolonoskopi Tedavi Yöntemleri,
 • Klasik Cerrahi yöntemler,
 • Laparoskopik ve endoskopik cerrahi yöntemler,
 • Tüm tıbbi tedaviler
 • Ayrıca Genel Dâhiliye kapsamında ayakta poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi yapılmaktadır. Bu hizmet sırasında iç hastalıkları alanına giren tüm branşlar ile sıkı bir iş birliği söz konusudur.